Returplast og håndtering

Miljøvennlig håndtering av avfall

Gangstø Transport er gjennom vårt samarbeid med Grønt Punkt Norge, forpliktet til å håndtere ulike plastprodukter, inkludert ferdigsortert landbruksfolie, PP-sekker og hardplastemballasje, som for eksempel kanner og dunker. Dette blir behandlet på vårt anlegg i Vikebygd, der materialet gjennomgår grundig kvalitetssjekk og sortering før det presses i avfallspressen. Etter denne behandlingen transporteres plastavfallet videre til godkjente gjenvinningsanlegg for materialgjenvinning.

Kontakt oss

Internasjonale samarbeidspartnere

Vi er opptatt av bærekraftig avfallshåndtering av utrangerte plastprodukter, og har samarbeidspartnere i store deler av Europa. Vi behandler om lag 10 % av landbruksplasten i Norge, som etter behandling på vårt anlegg eksporteres til anerkjente gjenvinningsanlegg i Europa.

Ikon - plast

Lever plasten din!

Vi oppfordrer enkeltpersoner og bedrifter til å levere plast direkte til vårt anlegg i Vikebygd. For de som foretrekker en mer tilgjengelig løsning, organiserer vi innsamlingsruter på våren og høsten. Disse rutene gir deg muligheten til å levere plasten til spesifikke oppsamlingspunkter, der våre kranbiler henter materialet på avtalt dato.

Får du ikke levert plasten direkte til oss?

For de med betydelige plastmengder som ønsker hjemlevering, tilbyr vi en praktisk hentetjeneste. Ta kontakt for nærmere avtale.

Kontakt oss