Ekspertise i en årrekke

Fra tømmertransport til gjenvinning

En allsidig aktør i Vikebygd

Gangstø Transport er en transportbedrift som tilbyr transporttjenester samt innsamling- og behandling av ulike plastfraksjoner. Vi utfører våre transporttjenester over store deler av Sør-Norge, og tar hovedsakelig imot plast fra landbruks- og fiskeriindustrien.

Sertifiseringer og godkjenninger

Vår historie

Starten som enkeltpersonsforetak

I 1989 ble bedriften grunnlagt som et enkeltpersonsforetak under navnet Kjell Gangstø Transport, med hovedfokus på tømmertransport. Tidlig på 90-tallet inngikk vi et samarbeid med det lokale renovasjonsselskapet, spesielt med tanke på innsamling og distribusjon av brukt plast fra bønder. Årene brakte vekst, både innen transport og gjenvinning, og i 2003 ble foretaket omgjort til aksjeselskap. Navnet ble da endret til Gangstø Transport AS.

Utvidelse og modernisering

I 2002 anskaffet vi en betydelig større tomt med industrihall, kontorlokaler, og forbedret lagringskapasitet. Etter hvert ble det investert i en større hall dedikert til vedlikehold og reparasjon av egne kjøretøy, utvidet innendørs lagringskapasitet, samt plassering av maskiner for kverning av hardplast.

Historien rundt gjenvinningsavdelingen

Utfordringer med landbruksplast

Innen landbruket var lagring av grovfôr tradisjonelt gjort innendørs, ofte i siloer. Endringer i grovfôrbehandlingen førte til nye behov og marked. Overgangen fra siloer til rundballer skapte et behov for håndtering av avfallet fra disse ballene, nemlig landbruksplasten. På 90-tallet inngikk vi et samarbeid med renovasjonsselskapet for å adressere utfordringene knyttet til plastemballasje.

Fra innsamling til egen håndtering

I begynnelsen involverte samarbeidet innsamling av landbruksplast fra bøndene, deretter transport til lager hos renovasjonsselskapet. Etter ca. 3 år, overtok vi fullt ansvar og begynte å transportere plasten til Sverige for gjenvinning. Nedslagsfeltet utvidet seg til store deler av Sør-Norge, og økende krav til kvalitet og pakking førte til investeringen i vår første avfallspresse i 1999. Fra dette tidspunktet tok vi ansvar for sortering og pakking av landbruksplasten på vårt eget anlegg.

Mangfoldig plasthåndtering

Med den nye infrastrukturen åpnet det seg muligheter for å håndtere ulike typer plastavfall fra forskjellige næringssektorer, inkludert fiskeri og havbruk. Dette markerte utvidelsen av vår gjenvinningsvirksomhet og vår evne til å imøtekomme varierte plastbehov i næringslivet.

Våre ansatte

Kjell

Daglig leder

908 57 546
kjell@gangstotransport.no

Ørjan

Styrets leder/transport

957 46 346
orjan@gangstotransport.no

Marte

Plast/regnskap

480 29 792
marte@gangstotransport.no

Silje

Mottak plast

922 55 157